Rivalgin Vet.

Salfarm Danmark A/S introducerer nu Rivalgin Vet. (metamizolnatriummonohydrat 500 mg/ml) injektionsvæske, opløsning til svin, hest, hund og kvæg.

Rivalgin Vet. er et analgetisk, antipyretisk og spasmolytisk middel, som har lav antiinflammatorisk effekt

Rivalgin Vet. kan anvendes under drægtighed og diegivning

Rivalgin Vet. er tilgængelig fra april måned 2020.

 

Se SPC og indlægsseddel på produktsiden for Rivalgin Vet.

Pligttekst kan ses på Rivalgin Vet. dataark.

Rivalgin - metamizolum natricum - monohydricum - 1 x 100 ml