Vi går op i persondatapolitik

Information om Persondatapolitik ved Salfarm

Tænker du på sikkerhed og privatliv vedrørende dine personlige data? For os er det vigtigt, at du har tillid til at lade os anvende dine personlige data, og at du er klar over, at vi gør det på en lovlig og troværdig måde. Salfarm sigter mod at sikre et højt beskyttelsesniveau af dit privatliv. Denne Persondatapolitik beskriver, hvordan Salfarm anvender dine personlige data, hvorfor og hvilke rettigheder du har, som registreret.

De typer af personoplysninger vi samler: Vi kan registrere forskellige typer data om dig i vores IT- systemer – data til brug for indkøb, salg, relevant markedsføring og teknisk faglig support. Data i vores systemer omfatter grundlæggende kontaktoplysninger, såsom firmanavn, navn, adresse, mailadresse, telefonnummer, stilling, autorisationsnummer samt fagområde. Desuden kan vi registrere besøgsrapporter og evt. udleverede lægemiddelprøver og materiale. Vores mailsystem omfatter korrespondance med vores samarbejdspartnere, som bl.a. kan indeholde kontakt-information og vedhæftede filer.

Hvorfor indsamler og registrerer vi personoplysninger: I de fleste tilfælde behandler Salfarm dine personlige data for at opfylde og forvalte vores forretningsmæssige forpligtelser, fx fakturering, iht. Årsregnskabsloven. I nogle tilfælde registrerer vores salgspersonale kundedata for at kunne leve op til gældende Lægemiddellov samt for at kunne yde den bedst mulige faglige tekniske support.

Hvordan indsamler vi personoplysninger: Vi indsamler og registrerer data, som: (i) du giver personligt, når du bliver vores samarbejdspartner, og når du kommunikerer med os, f.eks. på møder og konferencer; (ii) genereres, når du sender mail til os.

Hvor længe vi opbevarer personlige data: Dataene holdes så længe vores samarbejde fortsætter, eller så længe der er en legitim grund hertil. Oplysninger, der skal opbevares ved lov, såsom Årsregnskabsdata og dokumentation jf. Lægemiddelloven, opbevares i henhold hertil.

Hvem deler vi personlige data med: Vi kan muligvis videregive dine data til underleverandører så som databehandlere, der behandler data på vores vegne. Årsagen er, at vi fra tid til anden benytter disse som support til vores IT-systemer. Disse databehandlere må dog ikke bruge dine data til andre formål end dem, vi angiver. Vi kan endvidere dele personlige data internt i Salfarm koncernen. Vi er også forpligtet til at videregive data, når det kræves af loven og udøvelsen af offentlig myndighed, som f.eks. Skattemyndigheder, Lægemiddelstyrelsen eller Politiet.

Hvordan vi beskytter personlige data: Vi arbejder utrætteligt for at beskytte vores samarbejdspartneres og vores medarbejderes privatliv. Vores sikkerhedsforanstaltninger omfatter data, it-infrastruktur, bygninger og tekniske faciliteter. Der lægges stor vægt på informationssikkerhed for at forhindre databrud og tab af data. Dataadgang er begrænset til dem med et legitimt behov, og al behandling er regelmæssigt fulgt op. Vi har en  struktureret tilgang til virusbeskyttelse og andre eksterne trusler. Vi instruerer også vores med-arbejdere om IT-sikkerhed m.v., for at øge bevidstheden om vigtigheden af sikker og passende personoplysninger.

Dine rettigheder: Du har ret til at vide, hvilke personlige data, vi har registreret om dig, hvorfor og hvordan vi behandler dem. Du har følgende rettigheder: – Ret til adgang (kræve en oversigt over dine aktuelle data, som vi anvender) – Retten til at rette op (hvis du opdager en fejl, retter vi eller supplerer vores optegnelser) – Ret til sletning/indsigelse (data der ikke længere er krævet, eller når du modsætter dig behandling, og hvor din interesse opvejer vores) – Retten til begrænsning (når du mener, at en bestemt anvendelse mangler retlige grunde) – Ret til overførbarhed (når du under visse betingelser ønsker at overføre dine data til en anden part).

Kontaktoplysninger: Salfarm Danmark A/S, Nordager 19, 6000 Kolding, er dataansvarlig og er dermed ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du vil kontakte Salfarms Databeskyttelsesansvarlige, kan du sende e-mail til info@salfarm.com eller ringe til os på 7552 9413.