Hedylon

Hedylon har antiinflammatorisk virkning ved lav dosis gennem inhibering af fosfolipase A2, som mindsker syntesen af arachidonsyre.

 

Hedylon har ved højere dosis immunosuppressive egenskaber på både makrofager, neutrofile og lymfocytter. Behandling med Hedylon mindsker produktionen af antistoffer og hæmmer flere komplementerende komponenter.

 

Hedylon har antiallergisk virkning gennem hæmning af mastcellers frigivelse af histamin. Prednisolon er aktiv ved alle behandlinger af allergi, som et supplement til den specifikke behandling.

 

Indikation

Til symptomatisk behandling eller til supplerende behandling af betændelses- og immunmedierede sygdomme.

 

Yderligere information:

Denne side indeholder informationer som er forbeholdt dyrlæger og andre sundhedspersoner. Klik ”Ja, jeg er sundhedsperson” herunder, hvis du er dyrlæge eller sundhedsperson. Sundhedsfagligt personale kan logge ind for at få adgang til mere information, brochurer, dataark, vejledninger m.m.: