Cryptisel Vet.

Cryptisel Vet. har en cryptosporidiostatisk effekt på frie stadier (sporozoitter og merozoitter) af Cryptosporidium parvum hos kalve.

 

Cryptisel Vet. reducerer oocyst-udskillelsen.

 

Indikation

Diagnosticeret Cryptosporidium parvum-infektion:

Reduktion af diarré: Tildeling påbegyndes senest 24 timer efter symptomstart.

Forebyggelse af diarré i besætninger med tidligere påvist cryptosporidiose: Tildeling påbegyndes senest 24-48 timer efter fødsel

 

SPC

Indlægsseddel 

Yderligere information:

Denne side indeholder informationer som er forbeholdt dyrlæger og andre sundhedspersoner. Klik ”Ja, jeg er sundhedsperson” herunder, hvis du er dyrlæge eller sundhedsperson. Sundhedsfagligt personale kan logge ind for at få adgang til mere information, brochurer, dataark, vejledninger m.m.: