Chevivit® E-Selen – sR

Flydende fodersupplement med vitamin E og selen samt vitamin A og D3 til kalve, lam og gedekid.

Chevivit® E-Selen / sR kan være relevant som fodertilskud ved:

  • dysphagi/besvær med at die
  • fodringsbetinget muskeldystrofi (dystrophia musculorum) med bevægelsesforstyrrelser
  • nedsat immunsvar
  • nedsat tilvækst

Chevivit® E-Selen / sR er fOf-mærket og kan bruges i økologisk produktion i henhold til EU forordning (EF) 834/2007 og (EF) 889/2008.

For mere information se :
Dataark Chevivit