Danske Kvægfagdyrlægers Årsmøde 2022

31. marts, 2022

Salfarm var repræsenteret på Danske Kvægfagdyrlægers Årsmøde d. 29.-30. marts 2022 ved dyrlægerne Aage Gram, Rikke Rosengaard og Tine Kjær Schøning.

Vi siger tak for et godt årsmøde, og ser allerede frem til næste år.